Publikacje

Publikacje

red. Paweł Dymora
 1. Dymora P., Mazurek M. Personal Data as a Critical Element of Sustainable Systems—Comparison of Selected Data Anonymization Techniques. In: Joshi A., Nagar A.K., Marín-Raventós G. (eds) Sustainable Intelligent Systems. Advances in Sustainability Science and Technology. Springer, 2021, Singapore.  https://doi.org/10.1007/978-981-33-4901-8_4 (SCOPUS)
 2. Pawel Dymora, Bartosz Kowal, Miroslaw Mazurek and Sliwa Romana, The effects of Virtual Reality technology application in the aircraft pilot training process, 2021 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. (10th EASN 2020) doi.org/10.1088/1757-899X/1024/1/012099 (SCOPUS).
 3. Dymora, P.; Mazurek, M. Influence of Model and Traffic Pattern on Determining the Self-Similarity in IP Networks. Appl. Sci. 2021, 11, 190,   https://doi.org/10.3390/app11010190 (WoS, SCOPUS).
 4. Dymora, P., Paszkiewicz, A. Performance Analysis of Selected Programming Languages in the Context of Supporting Decision-Making Processes for Industry 4.0. Appl. Sci. 2020, 10, 8521, https://doi.org/10.3390/app10238521  (WoS, SCOPUS).
 5. P. Dymora, M. Mazurek, Łannik D., Analiza wpływu wybranych implementacji algorytmu drzewa decyzyjnego na wydajność systemu komputerowego, Monografia pt. Social and technical aspects of security, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, t. II, ISBN 978-83-7934-354-6, 2020.
 6. P. Dymora, M. Mazurek, Kowal B. , Pozyskiwanie dowodów ingerencji w system z wykorzystaniem programu Snort jako darmowego systemu IDS, Monografia pt. Social and technical aspects of security, t. II, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-354-6, 2020.
 7. P. Dymora,  M. Mazurek, B. Kowal, Analysis of Selected Characteristics of Open Data Inception Portals in the Context of Smart Cities IoT Data Accessibility.In Proceedings of the 16th International Conference on Web Information Systems and Technologies - Volume 1: WEBIST, ISBN 978-989-758-478-7, pages 67-74, 2020. https://doi.org/10.5220/0010117600670074.
 8. G. Duncan, P. Dymora, W. W. Koczkodaj, B. Kowal, M. Mazurek, D. Strzałka, "Open Government issues and opportunity: a case study based on a medium-sized city in Poland," 2020 Fourth World Conference on Smart Trends in Systems, Security and Sustainability (WorldS4), London, United Kingdom, 2020, pp. 563-568, DOI: 10.1109/WorldS450073.2020.9210264,  (SCOPUS).
 9. P. Dymora, M. Mazurek, Performance Assessment of Selected Techniques and Methods Detecting Duplicates in Data Warehouses, Theory and Applications of Dependable Computer Systems. DepCoS-RELCOMEX 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1173. Springer, Cham, 2020, https://doi.org/10.1007/978-3-030-48256-5_22 (SCOPUS).
 10. P. Dymora, M. Mazurek, An Innovative Approach to Anomaly Detection in Communication Networks Using Multifractal Analysis, Appl. Sci. 2020, 109(9), 3277; https://doi.org/10.3390/app10093277 (WoS, SCOPUS).
 11. P. Dymora, M. Mazurek, D. Łannik, Badanie efektywności tworzenia wielowymiarowych zestawów danych w wybranych środowiskach analitycznych, Monografia pt. Social and technical aspects of security, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-352-2, p. 37 - 57, 2019.
 12. P. Dymora, M. Mazurek, Kowal B. , Ocena skutków wykorzystania technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w procesie edukacyjnym, Monografia pt. Social and technical aspects of security, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-352-2, p. 59 - 71, 2019.
 13. P. Dymora, M. Mazurek, Kowal B. , Multifractal properties of network communication traffic, Computing in Science and Technology (CST 2019), ISBN 978-83-7583-930-2, p. 15 -28, 2019.
 14. P. Dymora, M. Mazurek, B. Kowal, The effectiveness of the use R-language in anonymizing open data, Computing in Science and Technology (CST 2019), ISBN 978-83-7583-930-2, p. 29 – 40, 2019.
 15. P. Dymora, M. Mazurek, Anomaly Detection in IoT Communication Network Based on Spectral Analysis and Hurst Exponent, Appl. Sci. 2019, 9(24), 5319; https://doi.org/10.3390/app9245319 (WoS, SCOPUS).
 16. Dymora, P.; Niemiec, K. Gamification as a Supportive Tool for School Children with Dyslexia. Informatics 2019, 6, 48; https://doi.org/10.3390/informatics6040048 (WoS, SCOPUS).
 17. Dymora, P.; Koryl, M.; Mazurek, M. Process Discovery in Business Process Management Optimization. Information 2019, 10, 270; https://doi.org/10.3390/info10090270  (WoS, SCOPUS).
 18. Dymora P., Mazurek M., Kowal B., Dydaktyczne aspekty projektowania aplikacji w środowisku Unity 3D, Edukacja – Technika – Informatyka, Kwartalnik naukowy NR 1/27/2019, Wydawnictwo UR, ISSN 2080-9069, pp 185-193, 2019;
 19. W. W. Koczkodaj, P. Dymora, M. Mazurek; D. Strzałka, Consistency-Driven Pairwise Comparisons Approach to Software Product Management and Quality Measurement, DepCoS-RELCOMEX 2018: Contemporary Complex Systems and Their Dependability, pp 292-305, 2019, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-91446-6_28 (WoS, SCOPUS). 
 20. M. Koryl, P. Dymora, M.Mazurek, Odkrywanie procesów po stronie klienta za pomocą dziennika API systemu centralnego; ELEKTRONIKA - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania; Miesięcznik ISSN 0033-2089, e-ISSN 2449-9528, Zeszyt 2018-10, 2018; https://DOI:10.15199/13.2018.10.4
 21. Dymora, M.Mazurek, Pairwise comparisons in IT system security analysis; ELEKTRONIKA - Konstrukcje, Technologie, Zastosowania; Miesięcznik ISSN 0033-2089, e-ISSN 2449-9528, Zeszyt 2018-10, 2018, https://DOI:10.15199/13.2018.10.6
 22. P. Dymora, M. Mazurek, D. Strzałka, Multifractal Analysis Of Selected Multicast Routing Protocols In IP Networks, Computing in Science and Technology (CST 2018), ITM Web Conf.,Vol. 21, 2018, https://doi.org/10.1051/itmconf/20182100016 (WoS, SCOPUS).
 23. P. Dymora, M. Mazurek, B. Kowal, Open data – an introduction to the issue, Computing in Science and Technology (CST 2018), ITM Web Conf.,Vol. 21, 2018, https://doi.org/10.1051/itmconf/20182100017 (WoS, SCOPUS).
 24. D. Strzałka, P. Dymora, M. Mazurek, Modified stretched exponential model of computer system resources management limitations - The case of cache memory, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 491, 1 February 2018, Pages 490-497, https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.09.012 (WoS, SCOPUS).
 25. M. Balasa, P. Dymora, M. Mazurek, Analiza wydajności i poziomu bezpieczeństwa chmury obliczeniowej opartej na ownCloud oraz OpenStack, Issues of Contemporary Computing Science, Wydawnictwo PWSTE Jarosław, Volume 2, 2017, Pages 9-19, ISBN 978-83-65823-17-5.
 26. P. Dymora, M. Mazurek, B. Kowal, Badanie efektywności komunikacji w bezprzewodowych sieciach sensorowych w środowisku symulacyjnym NS2, Issues of Contemporary Computing Science, Wydawnictwo PWSTE Jarosław, Volume 2, 2017, Pages 35-48, ISBN 978-83-65823-17-5.
 27. E. Czarnik, P. Dymora, M. Mazurek, Mechanizmy wyszukiwania obrazem w Oracle 11g, Elektrotechnika 36 RUTJEE, t. XXV, z. 36 (3/17), październik - grudzień 2017, (p-ISSN 0209-2662, e-ISSN 2300-6358).
 28. B. Kowal. P. Dymora, M. Mazurek, NS2 – jako środowisko symulacyjne do badań nad bezprzewodowymi sieciami sensorowymi, Elektrotechnika 36 RUTJEE, t. XXV, z. 36 (3/17), październik - grudzień 2017, (p-ISSN 0209-2662, e-ISSN 2300-6358).
 29. P. Margol, P. Dymora, M. Mazurek, Strategie archiwizacji i odtwarzania baz danych, Elektrotechnika 36 RUTJEE, t. XXV, z. 36 (3/17), październik - grudzień 2017, (p-ISSN 0209-2662, e-ISSN 2300-6358).
 30. M. Burdacki, P. Dymora, M. Mazurek, Analiza ruchu w sieci komputerowej w oparciu o modele multifraktalne, Elektrotechnika 36 RUTJEE, t. XXV, z. 36 (3/17), październik - grudzień 2017, (p-ISSN 0209-2662, e-ISSN 2300-6358).
 31. P. Dymora, M. Mazurek, P. Maciąg, Implementation and analysis of self-reconfigurable routing protocol for wireless sensor networks, VII Konferencja Naukowa “Symbioza Techniki i Infromatyki”, 2017.
 32. P. Dymora, M. Mazurek, R. Pękala, S. Jaskółka, Selected properties of computer network anomaly detection with nonextensive statistics, VII Konferencja Naukowa “Symbioza Techniki i Informatyki”, 2017.
 33. P. Dymora, M. Mazurek, B. Mroczka, Code optimization of advanced applications on the example of selected development technologies, VII Konferencja Naukowa “Symbioza Techniki i Informatyki”, 2017.
 34. P. Dymora, M. Mazurek, S. Jaskółka, VoIP Anomaly Detection - selected methods of statistical analysis, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio AI – Informatica, Vol 16, No 2 (2016), pp. 14-19. http://dx.doi.org/10.17951/ai.2016.16.2.14
 35. P. Kałucki, P. Dymora, M. Mazurek,  Badanie wydajności wybranych systemów wirtualizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 296, Elektrotechnika 36,RUTJEE, t. XXV, z. 36 (2/17), lipiec-wrzesień 2017, (p-ISSN 0209-2662, e-ISSN 2300-6358).
 36. M. Balasa, P. Dymora, M. Mazurek, Czy nasze dane w chmurze są bezpieczne, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 296, Elektrotechnika 36,RUTJEE, t. XXV, z. 36 (2/17), lipiec-wrzesień 2017, (p-ISSN 0209-2662, e-ISSN 2300-6358).
 37. M. Koryl, P. Dymora, M. Mazurek, Implementacja systemu wspierającego zjawisko emergencji w modelowaniu procesów biznesowych, Zeszyty Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ISBN: 978-83-946253-3-7, 2017.
 38. D. Kowalski, P. Dymora, M.Mazurek, Klastry pracy awaryjnej w środowisku Microsoft Windows Server 2012, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 294, Elektrotechnika 35 RUTJEE, t. XXIV, z. 35 (2/16), kwiecień-czerwiec 2016, (p-ISSN 0209-2662, e-ISSN 2300-6358).
 39. B. Kowal, P. Dymora, M.Mazurek, Wybrane ataki na systemy bazodanowe, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 294, Elektrotechnika 35 RUTJEE, t. XXIV, z. 35 (2/16), kwiecień-czerwiec 2016, (p-ISSN 0209-2662, e-ISSN 2300-6358).
 40. P. Dymora; T. Kwater; R. Pękala; D. Strzęciwilk,Technologie wirtualizacji i emulacji w badaniu sieci komputerowych,2016. 
 41. M. Burdacki, P. Dymora, M.Mazurek, Programy antywirusowe typu klient/chmura - perspektywy rozwoju, wydajność, zagrożenia, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej294, Elektrotechnika 35 RUTJEE, t. XXIV, z. 35 (2/16), kwiecień-czerwiec 2016, (p-ISSN 0209-2662, e-ISSN 2300-6358).
 42. B. Brożek, P. Dymora, M.Mazurek, Badanie wydajności systemu operacyjnego zainfekowanego złośliwym oprogramowaniem z wykorzystaniem analizy samopodobieństwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 294, Elektrotechnika 35 RUTJEE, t. XXIV, z. 35 (2/16), kwiecień-czerwiec 2016, (p-ISSN 0209-2662, e-ISSN 2300-6358).
 43. P. Dymora, M. Mazurek, S.Jaskółka, Analiza statyczna pracy sieci komputerowej w środowisku LabView, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 292, Elektrotechnika 34,RUTJEE, t. XXIII, z. 34 (2/15), kwiecień-czerwiec 2015, (p-ISSN 0209-2662, e-ISSN 2300-6358).
 44. P. Dymora, M. Mazurek, J. Rywka,  Dydaktyczne aspekty projektowania aplikacji webowych z wykorzystaniem frameworka Djano w Pythonie, Kwartalnik Naukowy nr 3(13)2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 302 - 307, 2015.
 45. P. Dymora, M. Mazurek, B. Mroczka, Wykorzystanie multimedialnych rozszerzeń baz danych w dydaktyce przedmiotów informatycznych, Kwartalnik Naukowy nr 3(13)2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 308 - 322, 2015.
 46. M. Mazurek, P. Dymora, Network Anomaly Detection Based on the Statistical Self-similarity Factor,  Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems Lecture Notes in Electrical Engineering Volume 324, Springer, pp 271-287, 2015 (WoS, SCOPUS).
 47. P. Dymora, M. Mazurek, P. Hadaj, Education set for collecting and visualizing data using sensor system based on AVR microcontroller, International Journal of Modern Engineering Research (IJMER),  Vol. 4, Issue. 10 (Version 2), October 2014, pp. 38 -42, ISSN: 2249-6645, 2014.
 48. P. Dymora, M.Mazurek, P. Maciąg, System monitorujący pracę bezprzewodowej sieci sensorowej oparty na przestrzennych typach danych, PAK 2014 nr 10, s. 849-853, 2014.
 49. P. Dymora, M. Mazurek, T. Pilecki, Performance Analysis of VPN Remote Access Tunnels, Annales UMCS, Informatica. Volume 14, Issue 3, Pages 53–64, ISSN (Online) 2083-3628, 2014.
 50. P. Dymora, M. Mazurek, K. Zelazny, Operating system efficiency evaluation on the base of measurements analysis with the use of non-extensive statistics elements, Annales UMCS, Informatica. Volume 14, Issue 3, Pages 65–75, ISSN (Online) 2083-3628, 2014.
 51. M. Mazurek, P. Dymora, Network anomaly detection based on the statistical self-similarity factor for HTTP protocol, Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 90 NR 1/2014, s.127 - 130, 2014 (WoS, SCOPUS).
 52. P. Dymora, M. Mazurek, D. Strzałka, Long-range dependencies in quick-sort algorithm, Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 90 NR 1/2014, s.149 - 152, 2014 (WoS, SCOPUS).
 53. P. Dymora, M. Mazurek, A comparative study of self-adopting fault tolerant protocols in wireless sensor networks, Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 90 NR 1/2014, s.167 - 170, 2014 (WoS, SCOPUS).
 54. P. Dymora, M.Mazurek, Delay analysis in wireless sensor network protocols, PAK 2013 nr 10, s. 1054-1056, 2013.
 55. P. Dymora, M. Mazurek, Piotr Płonka, Simulation of reconfiguration  problems  in  sensor networks using OMNeT++  software, Annales  UMCS  Informatica  AI  Vol.13 (2), 49–67, 2013.
 56. P. Dymora, M. Mazurek, D. Strzałka, Computer network traffic  analysis  with the  use  of  statistical  self-similarity factor, Annales  UMCS  Informatica  Vol.13 (2),  69–81, 2013.
 57. P. Dymora, M.Mazurek, R. Gawron, Cluster computing performance in the context of nonextensive statistics, International Journal of Modern Engineering Research (IJMER),  Vol. 3, Issue. 6, Nov.-Dec. 2013, pp. 3872 -3877, ISSN: 2249-6645, 2013.
 58. B. Strzałka, M. Mazurek, D. Strzałka, Queue Performance in Presence of Long-Range Dependencies – an Empirical Study, International Journal of Information Science,;  2(4): 47-53, 2012.
 59. P. Dymora, M. Mazurek, S. Nieroda, Sensor network infrastructure for intelligent building monitoring and management system, Annales UMCS Informatica , Vol.12 (2), 2012, pp. 59-71.
 60. P. Dymora, M. Mazurek, D. Strzałka, Long-range dependencies in memory pages reads during man-compute system interaction, Annales UMCS Informatica, Vol.12 (2), 2012, pp. 49-58.
 61. P.Dymora, M. Mazurek, D. Strzałka, M. Piękoś, Influence of batch structure on cluster computing performance -  complex systems approach, Annales UMCS Informatica, Vol.12 (2), 2012, pp. 57-66.
 62. S. Krivoi, P. Dymora, M. Mazurek, The computational algorithm for supported solutions set of linear diophantine equations systems in a ring of integer numbers, International Journal of Modern Engineering Research (IJMER),  Vol. 2, Issue. 6, Nov.-Dec. 2012, pp-4133-4137
 63. P. Dymora, M. Mazurek, D. Strzałka: Statistical mechanics of memory pages reads during man–computer system interaction, Metody Informatyki Stosowanej, vol. 1/2011 (26), pp. 15--21, (2011).
 64. S. Krivoi, M. Hajder, P. Dymora, M. Mazurek: The computer network topologies designs and the coherent graphs algebra; Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska – Informatica, Lublin. Vol. 5, 2006, s.  379–393.
 65. S. Krivoi, M. Hajder, P. Dymora, M. Mazurek,  The matrix method of determining the fault tolerance degree of a computer network topology, International Journal “Information Theories & Applications” Vol. 13, 2005, p. 221-227.
 66. M. Hajder, M. Mazurek, Alternative Methods of Designing Multi Channel Optical Communication Systems Konferencja: Informatyka - badania i zastosowania, Kazimierz Dolny 2005; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; Annales Informatica, Kazimierz Dolny 2005
 67. M. Mazurek, Hyper-deBruijn topology as a result of the Network Product, International Conference of Science and Technology Scalnet’04, Scalable Systems and Computer Networks Design and Aplications, Ministry of Education and Science of Ukraine Kremenchuk State Polytechnical University, Kremenchuk 2004, pp. 62-65.
 68. M. Mazurek, Embending as a method to improve multichanel bus topology parameters, Annales UMCS Informatica AI 2 (2004), pp.331-340.
 69. M. Hajder, M. Mazurek, Wybrane aspekty syntezy i analizy systemów komunikacji optycznej, Współczesne problemy sieci komputerowych – nowe technologie, WNT 2004, pp. 241-250.
 70. M. Hajder, M. Mazurek, P. Dymora: Designing of multichannel optical communication system topologies criteria optimization; Konferencja: Informatyka - badania i zastosowania, Kazimierz Dolny 2003; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; Annales Informatica, t.1, z.1, s.277-284.
 71. M. Mazurek, M. H. Loutskii, P. Dymora: Poprawa parametrów wielokanałowych    sieci magistralowych klient-serwer; Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Informatyka, z. 1, Rzeszów 2003, ss. 21-30.
 72. M. Hajder, M. Mazurek: Grafy regularne w projektowaniu wielokanałowych optycznych systemów komunikacji; Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Informatyka, z. 1, Rzeszów 2003, ss. 5-20.
 73. M. Hajder, P. Dymora, M. Mazurek: Improvement methods of multichanel bus topologies parametres; Sixth International Conference Soft Computing and Distributed Processing – Materiały z konferencji WSIiZ, June 24-25 2002, pp. 172-175.
 74. M. Hajder, P. Dymora, M. Mazurek: Projektowanie topologii transparentnych sieci optycznych; Konferencja: Polski Internet Optyczny: technologie, usługi i aplikacje – Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, Materiały z konferencji Pionier 2002, Poznań 2002, ss. 183-195.
 75. M. Hajder, M. Mazurek, P. Dymora: Topologie wirtualne wielowęzłowych sieci rozległych; Konferencja: Polski Internet Optyczny: technologie, usługi i aplikacje – Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, Materiały z konferencji Pionier 2002, Poznań 2002, ss. 197-211.
 76. M. Hajder, P. Dymora, M. Mazurek, L. Hajder, W. Stręciwilk: Wysokoprzepustowe magistrale potokowe; Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Systemy komputerowe i sieci – Projektowanie, zastosowanie, eksploatacja, T.2, Rzeszów 2001, ss. 29-38.
 77. M. Hajder, P. Dymora, M. Mazurek, L. Hajder, W. Stręciwilk: Ewolucja topologii magistralowych; Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Systemy komputerowe i sieci – Projektowanie, zastosowanie, eksploatacja, T.2, Rzeszów 2001, ss. 7-23.
 78. M. Hajder, M. Mazurek, P. Dymora, L. Hajder, W. Stręciwilk: Bezpieczeństwo systemów uszkadzalnych; Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie , Systemy komputerowe i sieci – Projektowanie, zastosowanie, eksploatacja, T.2, Rzeszów 2001, ss. 35-42.
 79. M. Mazurek, P. Dymora, L. Hajder, W. Stręciwilk: Modele i polityka bezpieczeństwa; Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie , Systemy komputerowe i sieci – Projektowanie, zastosowanie, eksploatacja, T.2, Rzeszów 2001, ss. 43-56.
 80. M. Hajder, M. Mazurek, P. Dymora,  L. Hajder, W. Stręciwilk: Analiza polityki bezpieczeństwa w systemach rozproszonych; Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie , Systemy komputerowe i sieci – Projektowanie, zastosowanie, eksploatacja, T.2, Rzeszów 2001, ss. 57-66.

 

Konferencje

red. Paweł Dymora

Udział w konferencjach i referaty:

 1. Udział oraz pełnienie funkcji "Chair for Technical Session - HEALTH INFORMATICS" podczas 6th International Congress on Information and Communication Technology ICICT 2021, London, United Kingdom - https://www.icict.co.uk/ -   February 25 - 26, 2021.
 2. Seminarium Zakładu Systemów Złożonych WEiI PRz oraz Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu. Wygłoszony referat pt. " I-TRACE, Immersive TRAining for aerospaCE" - 15.01.2021 r.
 3. XV Międzynarodowa Konferencja - DepCoS - RELCOMEX 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, 29.06 - 3.07.2020 r. Referat: P. Dymora: "Performance Assessment of Selected Techniques and Methods Detecting Duplicates in Data Warehouses"
 4. IV Konferencja Naukowa Something about IT Security, Bezpieczeństwo sieci i systemów komputerowych, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo IoT, 22 maja 2019 r., Komitet organizacyjny, prowadzący sesję plenarną, prelegent; Referat: dr inż. Paweł Dymora: „NoSQL jako ważny element współczesnych aplikacji biznesowych”
 5. Konferencja Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET ”Dolina Lotnicza” VII Forum Współpracy NAUKA – GOSPODARKA, 25 czerwca 2019 r., Prelegent, Referat:  dr inż. Paweł Dymora i dr inż. Mirosław Mazurek: „Rozwój immersywnych technik nauczania na PRz - projekt I-TRACE.”
 6. M3 - I TRACE Project INTERNATONAL MEETING  - Rzeszow University of Technology, 16-20 września 2019 r., Prelegent,  Referat:  dr inż. Paweł Dymora i dr inż. Mirosław Mazurek: „Presentation of Polish concept of national Training in area of immersive learning”
 7. Konferencja Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET ”Dolina Lotnicza” VIII Forum Współpracy NAUKA – GOSPODARKA, 3 grudnia 2019 r., Prelegent, Referat: dr inż. Mirosław Mazurek i dr inż. Paweł Dymora: „Ewaluacja dobrych praktyk i potrzeb szkoleniowych w branży lotniczej w ramach projektu I-TRACE Immersive TRAining for aerospaCE.”
 8. C2 – JOINT STAFF TRAINING EVENT - Stavanger, Norway, 3-7 czerwca 2019 r., Prelegent, Referat:  dr inż. Paweł Dymora i dr inż. Mirosław Mazurek: „I-TRACE Intellectual Output 1 and 2: characteristics and profile of respondents in Polish Aircraft areas”
 9. IX Konferencja Naukowa "Symbioza Techniki i Informatyki", 11-14 czerwca 2018 r., Muczne.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję